Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jakiego rodzaju Odkupiciel jest potrzebny żeby przyprowadzić nas do Boga?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Taki, który jest prawdziwie człowiekiem oraz także prawdziwie Bogiem.

Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju...

- Księga Izajasza 9:5
Komentarz

Chrystus, jednorodzony Boży Syn, prawdziwe Słońce Sprawiedliwości, tak zaświecił na ziemi, nie jak bez opuszczania nieba, pozostając tam wiecznie, ale przychodząc tu na jakiś czas; tam wyznaczając wieczny dzień, tutaj doświadczając dzień ludzkości; tam żyjąc stale bez upływu czasu, tutaj umierając w czasie ...; tam pozostając w życiu bez końca, tutaj uwalniając nasze życie od zniszczenia śmierci .... Tam Bóg jest z Bogiem; tutaj jest On Bogiem i człowiekiem. Tam jest Światłością ze Światłości; tutaj jest Światłością, która oświeca każdego człowieka .... Pan przyjął postać sługi po to, aby człowiek mógł zostać zwrócony do Boga .... Słowo Ojca, przez które wszelki czas został stworzony, stało się ciałem i narodziło się w czasie dla nas. On, bez którego boskiego pozwolenia żadeń dzień nie dopełnia swego kursu, chciał mieć jeden dzień na swoje ludzkie narodziny. W obecności swojego Ojca istniał przed wszystkimi cyklami wieków; narodzony z ziemskiej matki .... Stwórca człowieka stał się człowiekiem, żeby On ... Chleb, mógł być głodny; żeby On, Źródło, mógł być spragniony; żeby On, Światłość, mógł spać; żeby On, Droga, mógł być zmęczony podróżą; żeby On, Prawda, mógł być oskarżony o fałszywe świadectwa; żeby On, Sędzia żywych i umarłych, mógł stanąć na rozprawie przed śmiertelnym sędzią; żeby On, Sprawiedliwość, mógł być potępiony przez niesprawiedliwych; żeby On, Dyscyplina, mógł być biczowany biczami; żeby On, Fundament, mógł być zawieszony na krzyżu; żeby Odwaga mogła być osłabiona; żeby Bezpieczeństwo mogło być zranione; żeby Życie mogło umrzeć. Żeby doświadczyć tych i podobnych upokorzeń dla nas, żeby uwolnić nas, niegodne stworzenia, On który istniał jako Boży Syn przed wszystkimi wiekami, bez początku, zechciał łaskawie stać się Synem Człowieczym .... Uczynił to mimo że On, który poddał się tak wielkim okropnościom z naszego powodu nie popełnił żadnego zła i mimo że my, którzy byliśmy tymi, którzy otrzymują tak dużo dobra z jego rąk, nie zrobiliśmy niczego by zasłużyć na te korzyści.

- Augustyn z Hippony (354–430). Z “Sermon 191” in The Fathers of the Church: St. Augustine, Sermons on the Liturgical Seasons, translated by Sister Mary Sarah Muldowney (Catholic University of America Press, 1959), 27–29. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Skąd się wzięło słowo odkupiciel?

Odkupić znaczy wyzwolić kogoś z niewoli, z więzienia poprzez zapłacenie ceny wykupu/okupu. Odkupienie znaczy więcej niż tylko zakup. Człowiek może kupić niewolnika, ale ten niewolnik dalej pozostaje niewolnikiem. Pan/właściciel może się zmienić ale stan niewolnika pozostaje niezmieniony. Odkupienie daje wolność.

Czy potrzebujemy Odkupiciela?

Cała ludzkość jest w niewoli grzechu. Jest poddana grzechowi i służy grzechowi. Wola, umysł, serce, cały człowiek jest z natury podporządkowany grzechowi. Jan 8:34 Jesteśmy niewolnikami naszej własnej zdeprawowanej natury, skażonej grzechem. Z powodu grzechu jesteśmy pod Bożym gniewem. Sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto by nas uwolnił spod panowania grzechu i oddalił Boży gniew od nas. Potrzebujemy odkupiciela.

Kto jest Odkupicielem?

Odpowiedź dla chrześcijan jest raczej oczywista. Jezus Chrystus jest Odkupicielem. Gal 3:13

Jeśli chodzi o naturę to kim jest Jezus?

Jezus jest Bogiem i człowiekiem, Bogiem w ciele. Jest w 100% Bogiem oraz w 100% człowiekiem.

Czego to nas uczy?

To nas uczy tego, że dokładnie takiego Odkupiciela potrzebujemy. Takiego, który byłby prawdziwie człowiekiem oraz prawdziwie Bogiem. Gdyby była inna potrzeba to wtedy Bóg dałby innego Odkupiciela, takiego, który by spełnił tę potrzebę. A, że sam Bóg, w osobie Syna, który narodził się jako człowiek, stał się Odkupicielem to znaczy, że dokładnie takiego Odkupiciela potrzebowaliśmy.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi