Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy jest jakiś sposób by uniknąć kary i być przywróconym do Bożej przychylności?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Tak, aby zaspokoić swoją sprawiedliwość, sam Bóg, jedynie z miłosierdzia, jedna nas ze sobą i uwalnia nas od grzechu oraz od kary za grzech, poprzez Odkupiciela.

Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.

- Księga Izajasza 53:10-11
Komentarz

Ale czy są jakieś rzeczy, które chrześcijanie mogą znaleźć w niebie lub na ziemi, na tyle warte by być obiektami ich podziwu i miłości, ich gorących i tęsknych pragnień, ich nadziei i ich radości, i ich gorliwego zapału, jak te rzeczy, które są nam przedłożone w ewangelii Jezusa Chrystusa? W której są nie tylko rzeczy ogłoszone najbardziej wartościowymi by nas dotknąć, są one przedstawione w najbardziej poruszający sposób. Chwała i piękno błogosławionego Jehowy, który jest najbardziej godny w samym sobie by być obiektem naszego podziwu i miłości, jest tam przedstawiony w najbardziej poruszający sposób jaki można sobie wyobrazić, jak wygląda, lśniący w całym swoim blasku, przed obliczem wcielonego, nieskończenie kochającego, łagodnego, współczującego, umierającego Odkupiciela. Wszystkie cnoty Baranka Bożego, jego uniżenie, cierpliwość, łagodność, poddanie, posłuszeństwo, miłość I współczucie są wystawione na nasz widok w sposób najbardziej zmierzający do poruszenia naszych uczuć z czegokolwiek co można sobie wyobrazić; jako że wszystkie one miały swoją największą próbę i swoje najwyższe doświadczenie, i tak ich najjaśniejsza manifestacja, kiedy był w najbardziej poruszających okolicznościach; nawet kiedy znosił swoje ostatnie cierpienie, te niewysłowione i nieporównywalne cierpienia, które wycierpiał z powodu swojej czułej miłości i współczucia dla nas. Tam także, nienawistna natura naszych grzechów jest zamanifestowana w najbardziej poruszający możliwy sposób; kiedy widzimy straszne ich rezultaty w sposobie w jaki nas Odkupiciel, który podjął się by odpowiedzieć za nas, cierpiał za nie. I tam mamy najbardziej poruszającą manifestację Bożej nienawiści wobec grzechu, i jego gniewu i sprawiedliwości w karaniu go; kiedy widzimy jego sprawiedliwość w surowości i nieustępliwości jej, i jego gniew w jego okropności, w tym jak piekielnie karze nasze grzechy, w tym, który jest nieskończenie drogi jemu i kochający dla nas. Więc Bóg rozporządził rzeczy w kwestii naszego odkupienia, i w jego chwalebnych rozdzielaniach, objawił nam w ewangelii, tak jakby wszystko było celowo obmyślone w taki sposób aby miało najwiekszą możliwą skłonność by dotknąć naszych serc w najczulsze miejsce, i poruszyć nasze uczucia w sposób najmądrzejszy i najsilniejszy. Jakiż wspaniały dlatego mamy powód by być uniżonymi po proch, że nie jesteśmy bardziej poruszeni!

- Jonathan Edwards (1703–1758) Z A Treatise Concerning Religious Affections (Philadelphia: James Crissy, 1821), 48–49. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Czy możemy coś zrobić, aby być przywróconymi do Bożej przychylności?

Nie, nie możemy. Człowiek jest grzesznikiem i wszystko co wychodzi z jego serca jest złe. W związku z tym, może liczyć tylko na Boży gniew.

Ale załóżmy, że powiemy sobie, przy założeniu że jest to możliwe, że od tej pory nie będziemy grzeszyć. Czy wtedy byśmy unikneli Bożego gniewu i kary?

Nawet gdyby było to możliwe to i tak musielibyśmy ponieść karę za grzechy już popełnione. Gdyby w sądzie sprawca morderstwa powiedział, że on już więcej nikogo nie zabije i będzie żył zgodnie z prawem to sędzia go i tak nie wypuści na wolność. Ten człowiek musi zapłacić karę za popełnione przestępstwo. Jest to sprawiedliwe.

Jeżeli my nie możemy zrobić absolutnie nic by uniknąć kary to czy w ogóle jest możliwe, żeby być przywróconym do Bożej przychylności?

My nie możemy zrobić nic. Jedyną stroną w tej sprawie, która może coś zrobić to Bóg. Więc tylko Bóg może nas przywrócić do Bożej przychylności.

Co Bóg zrobił, abyśmy uniknęli kary i zostali przywróceni do Jego przychylności?

Bóg dał Odkupiciela.

Czy Bóg musiał to zrobić? Czy był w jakiś sposób zobligowany do tego?

Bóg nie musiał tego robić, ale chciał to zrobić. Z powodu swojej miłości dał Odkupiciela. Jest to akt łaski.

Co dla nas zrobił Odkupiciel?

Wziął na siebie nasz grzech i poniósł za niego karę. Odebrał w nasze miejsce sprawiedliwą karę i w ten sposób zaspokoił wymagania Bożej sprawiedliwości. Uspokoił Boży gniew. A ponieważ usunął grzech więc Bóg już więcej nie ma powodu, by się gniewać. W ten sposób Odkupiciel pojednał nas z Bogiem.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi