Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym jest bałwochwalstwo?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Bałwochwalstwo to ufanie stworzonym rzeczom zamiast Stwórcy jeśli chodzi o naszą nadzieję i szczęście, znaczenie i bezpieczeństwo.

Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności ... Zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy.

- List do Rzymian 1:21, 25
Komentarz

Czym jest posiadanie boga? Lub co jest bogiem kogoś? Odpowiedź: Cokolwiek na co patrzymy ku jakiejkolwiek dobrej rzeczy i ku ucieczce w każdej potrzebie to to jest to co znaczy „bóg”... to jest zaufanie i wiara serca, nic innego, które czynią zarówno Boga i bożka .... Czemukolwiek dajesz swoje serce i powierzasz swoje istnienie to ... jest prawdziwie twoim bogiem .... Wiele osób wyobraża sobie, że ma Boga i wszystko czego potrzebuje, przy założeniu, że ma pieniądze i nieruchomość. Polega na nich, chlubi się nimi, i czuje się ... nieporuszenie bezpieczny .... Ale patrz, on też ma boga, nazywającego się mammon, to jest pieniądze i nieruchomość, którym dał całe swoje serce. Mammon jest najbardziej ulubionym bałwanem świata. Ten, kto ma pieniądze i własność ma poczucie bezpieczeństwa i czuje się ... szczęśliwy i nieustraszony .... Z drugiej strony, ten kto nie ma nic jest tak niepewny i kierowany lękiem jakby nigdy nie słyszał o Bogu .... Podobnie, ten kto gratuluje sobie swojego wspaniałego wykształcenia, inteligencji, siły, specjalnych zalet, powiązań rodzinnych, i honoru i pokłada w nich ufność także ma boga, ale nie tego jedynego prawdziwego Boga. Dowód na to pojawia się kiedy ludzie są aroganccy, bezpieczni, i pyszni z powodu tego co posiadają, ale są desperatami kiedy im ich brakuje lub kiedy je tracą. Powtarzam, mieć boga znaczy mieć coś na czym czyjeś serce całkowicie polega.

Więc teraz można łatwo zrozumieć co to jest i jak dużo to jest co [pierwsze] przykazanie wymaga. Wymaga ono, aby całe serce człowieka i cała jego zaufanie było dane wyłącznie Bogu i nikomu innemu .... Prawdziwe czczenie i służenie Bogu, rodzaj, który się Jemu podoba, i który On także nakazuje pod karą wiecznego gniewu ... ma miejsce kiedy twoje serce kieruje całą swoją ufność i zaufanie tylko ku Bogu i nie pozwala sobie być oderwanym od Niego; to składa się z ryzykowania wszystkiego na ziemi dla Niego i opuszenia tego wszyskiego z Jego powodu. Łatwo możesz osądzić jak, w kontraście do tego, świat praktykuje nic innego jak fałszywe czczenie i bałwochwalstwo .... Każdy uczynił sobie jakiego szczególnego boga, do którego się zwraca po korzyści, pomoc i pociechę .... Ponieważ bałwochwalstwo nie polega po prostu na postawieniu jakiegoś obrazu i czczeniu go; zajmuje miejsce głównie w sercu, które patrzy wszędzie byle nie na jedynego Boga, szuka pomocy i pociechy w stworzonych rzeczach .... Poza tym jest także to fałszywe czczenie, ten szczyt bałwochwalstwa, które ... zawiera ... tych, którzy szukają pocieszenia i zbawienia w swoich własnych uczynkach i sądzą, że uchwycą niebo poprzez umieszczenie Boga pod presją jakiegoś zobowiązania ..., chcieliby zarobić wszystko sami albo zasłużyć na to przez uczynki .... Czym to jest jak nie zamianą Boga w bałwana, w gipsowy obraz, podczas gdy czciciel w zasadzie ustanawia siebie jako swojego własnego boga. Jakkolwiek: .... Mamy ufać wyłącznie Bogu, patrzeć na Niego, I oczekiwać, że nie otrzymamy nic ale dobrze rzeczy od Niego …. Sprawdź i zbadaj swoje własne serce dogłębnie a dowiesz się czy obejmuje tylko Boga czy nie. Czy masz to w swoim sercu by nie oczekiwać nic ale dobrych rzeczy od Boga, szczególnie kiedy jesteś w kłopotach i potrzebie? I czy twoje serce w dodatku rezygnuje i zapomina o wszystkim co nie jest Bogiem? Wtedy masz jedynego prawdziwego Boga. Z drugiej strony, czy twoje serce jest przytwierdzone do czegoś innego i czy polega na czymś innym, od czego spodziewasz się otrzymać więcej dobra i więcej pomocy niż od Boga? A kiedy rzeczy idą źle, czy zamiast uciekać do Niego, uciekasz od Niego? Wtedy masz innego boga, fałszywego boga, [bożka].

- Marcin Luter (1483–1546). Z Luther’s Large Catechism, translated by F. Samuel Janzow (St. Louis, MO.: Concordia, 1978), 13–17. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Dlaczego autorzy katechizmu skupiają się na grzechu bałwochwalstwa a nie skupiają się na innych grzechach?

Luter powiedział, że zanim złamiemy któreś z przykazań to najpierw musimy złamać pierwsze przykazanie. Czyli jeżeli kradniemy to najpierw złamaliśmy pierwsze przykazanie i jakąś rzecz wynieśliśmy ponad Boga. W związku z tym grzech bałwochwalstwa jest najczęściej popełnianym grzechem.

Na czym polega bałwochwalstwo?

Na czczeniu innych bogów poza Bogiem. Na sporządzaniu jakichś bożków i czczenie ich. To jest można powiedzieć oczywiste bałwochwalstwo. Ale czy jest jeszcze bałwochwalstwo, które nie jest aż tak oczywiste? Na czym ono polega? Możemy wziąć jakąś rzecz i uczynić ją najważniejszym celem w naszym życiu i osiągnięciu tego celu podporządkowujemy wszystkie nasze plany i dążenia. W pewnym sensie tworzymy własną religię i stajemy się kapłanami, sługami tej rzeczy. Myślimy, że jeśli będziemy to mieć to wtedy będziemy spełnieni.

Co może być bożkiem współczesnego człowieka?

W zasadzie wszystko. Praca, rodzina, władza, pieniądze, popularność, dobry wygląd, spełnienie, szczęście, bezpieczeństwo, osobisty rozwój itd.

Do czego można sprowadzić to wszystko?

1 Tym 6:10 mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Jeżeli mamy pieniądze to w zasadzie możemy mieć to czego pragniemy – władzę, popularność, dobry wygląd, spełnienie, rodzinę itd. Więc można powiedzieć, że miłość pieniądza stoi za bałwochwalstwem ludzi. Mammon jest bardzo często bogiem. Dlatego powiedziane jest w Kol 3:5, że chciwość jest bałwochwalstwem.

Co powinniśmy z tym robić?

Umartwiać to (Kol 3:5).


Zobacz inne pytania i odpowiedzi