Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czego Bóg wymaga w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Dziewiąte, że nie kłamiemy ani nie zwodzimy, ale mówimy prawdę w miłości. Dziesiąte, że jesteśmy zadowoleni, nie zazdroszcząc nikomu, albo nie będąc oburzonymi za to co Bóg dał im albo nam.

Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.

- List Jakuba 2:8
Komentarz

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw twojemu bliźniemu. Ty, najłaskawszy Panie, poinstruuj mnie jeśli chodzi o to przykazania, jak powinienem używać mojego języka w stosunku do mojego bliźniego, oraz jak powinienem się zachowywać odnośnie jego imienia, zabraniając mi składanie fałszywego świadectwa; w którym zabraniasz mi wszelkiego rodzaju oszczerstw, kłamania, obłudy i nieprawdy. A dlaczego? Ponieważ jako „członki jednego ciała” chciałbyś abyśmy „mówili prawdę sobie nawzajem”, oraz byli uważni, wszyscy, by zakrywać słabości innych, i naszym językiem bronić imienia innych, tak jak byśmy chcieli, aby inni bronili naszego: tak aby w tym przykazaniu,jako że zabraniasz mi wszelkiego rodzaju zła, niebezpiecznej, oszczerczej i nieprawdziwej mowy, jak nakazujesz mi wszelkiego rodzaju pobożnej, uczciwej mowy oraz prawdziwego sprawozdania ... . O jakże wielką ta dobra rzecz jest dla mnie! Jeśli rozważymy ranę jaka powstaje przez nieprawdę, oraz przez słowa przez które wielu jest zwiedzionych, łatwo możemy w tym przykazaniu zobaczyć cudowną korzyść i twoją troskę o nas.

Nie pożądaj ... . Tutaj, o najłaskawszy Panie Boże, dajesz mi ostatnie przykazanie twojego prawa, który pouczyłeś mnie jakich zewnetrznych czynów powinienem unikać, żebym przez nie nie skrzywdził albo obraził mojego bliźniego, jak mordestwo, cudzołóstwo, kradzież, fałszywe świadectwo, teraz uczysz mnie regułydla mojego serca, by zarządzać nim dobrze, z obfitości jego pochodzą wszelkie nasze uczynki i słowa, żebym nie pożądał niczego co należy do mojego bliźniego. Wiem, że jeśli ma piękniejszy dom niż mój, nie powinienem go pragnąć; jeśli ma piękniejszą żonę od mojej, nie mogę jej pożądać … . Nie mogę pragnąć by wziąć jego wołu, ani jego osła, nie, ani jego psa, nie, ani najpodlejszej rzeczy jaką ma w swoim posiadaniu. Więc w innych przykazaniach zabroniłeś wszelkich krzywd oraz złego postępowania przeciwko mojemu bliźniemu, więc teraz kładziesz na mnie wystrzeganie się wszelkiej złej myśli przeciwko niemu ... . Apostoł dobrze powiedział, kiedy nauczył nas mówiąc „Wszelką swoją troskę zrzućcie na Boga, gdyż on ma o was staranie.” To prawda, uważam to za prawdę: tak więc Ty „dbasz o nas” i chcesz abyśmy my „troszczyli się o siebie nawzajem”.

- John Bradford (1510–1555). Z “Godly Meditations: A Meditation upon the Ten Commandments” w The Writings of John Bradford, edited by Aubrey Townsend (Cambridge: University Press, 1868), 170–172. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi