Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czego Bóg wymaga w szóstym, siódmym i ósmym przykazaniu?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Szóste, że nie ranimy, lub nienawidzimy, lub jesteśmy wrodzy wobec naszych bliźnich, ale jesteśmy cierpliwi i pokojowo nastawieni, kontynuując miłość nawet wobec naszych nieprzyjaciół. Siódme, że powstrzymujemy się od seksualnej niemoralności i żyjemy w czystości i wierności, zarówno w małżeństwie jak i w stanie wolnym, unikając wszelkich nieczystych działań, spojrzeń, słów, myśli lub pragnień, i wszystkiego co może do nich prowadzić. Ósme, że bez pozwolenia nie bierzemy tego co należy do kogoś innego, ani nie wstrzymujemy żadnego dobra przed innymi dla naszej korzyści.

Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.

- 3 Księga Mojżeszowa 19:3
Komentarz

Człowiek nawet nie może przestrzegać Dziesięciu Przykazań. A mimo to mówi bez zająknienia o zachowywaniu Kazania na Górze, i o naśladowaniu Chrystusa.... Żydzi byli rasą ludzi, którym Bóg już dał swoje prawo przez swojego sługę Mojżesza i oni nie mogli go przestrzegać. Nie mogli przestrzegać Dziesięciu Przykazań. Nikt nigdy nie zachował ich doskonale .... A jeśli człowiek nie może przestrzegać Dziesięciu Przykazań, tak jak je rozumieją, jakąż nadzieję mają na zachowanie Dziesięciu Przykazań tak jak zostały one zinterpretowane przez Pana Jezusa Chrystusa? To był cały problem z Faryzeuszami, którzy tak go nienawidzili i którzy w końcu go ukrzyżowali. Wydawało im się, że przestrzegają Dziesięciu Przykazań i moralnego prawa. Nasz Pan przekonywał ich i oskarżał ich o to, że tak nie robią. Utrzymywali, że nigdy nie popełnili morderstwa. Chwila, powiedział nasz Pan. Czy kiedykolwiek powiedziałeś swemu bratu: „Ty głupcze?” Jeśli tak, to jesteś winny morderstwa. Morderstwo nie tylko oznacza fizyczne zabicie człowieka, ono oznacza gorzkość i nienawiść w twoim sercu .... I nauczał tego samego, pamiętacie, jeśli chodzi o cudzołóstwo. Oni twierdzili, że są bez winy. Ale chwileczkę, mówi nasz Pan, mówicie że nigdy nie popełniliście cudzołóstwa? „Ale ja wam powiadam, że jeśli ktokolwiek spojrzy na kobietę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu” (Mt 5:28). Jest winny; pożądał, pragnął .... Myśl i wyobrażenie są tak samo karygodne w Bożych oczach jak popełniony czyn.

- David Martyn Lloyd-Jones (1899–1981). Z The Cross (Wheaton: Crossway, 1986), 176–177. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi