Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czego Bóg wymaga w czwartym i piątym przykazaniu?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Czwarte, że w dniu Sabatu spędzamy czas na publicznym i prywatnym uwielbieniu Boga, odpoczywamy od rutynowej pracy, służymy Panu i innym, i przez to oczekujemy wiecznego Sabatu. Piąte, że kochamy i szanujemy naszego ojca i naszą matkę, poddając się ich bogobojnej dyscyplinie i kierowaniu.

Niech każdy z was okazuje bojaźń matce i ojcu i niech zachowuje moje szabaty. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg.

- 3 Księga Mojżeszowa 19:3
Komentarz

Słowo Boże ... nakazuje rzeczy przeciwko ziarnu, którego nie robisz. Mówi ci: Twój Bóg jest jeden (5 Mojż 6:4); czczij jednego Boga. To czego chcesz to pozbyć się jedynego Boga .... Jest ci powiedziane abyś przestrzegał sabatu w duchowy sposób, w nadziei przyszłego odpoczynku, który Pan tobie obiecał .... Ale ty, powódem dla którego chcesz odpocząć jest aby pracować, podczas gdy powinieneś pracować po to, aby odpocząć. Jest ci powiedziane, czcij ojca i matkę (2 Mojż 20:12). [Ale] gromadzisz zniewagi na swoich rodziców, których oczywiście nie chcesz znosić od swoich dzieci.

W Duchu Świętym, to jest w darze Boga, jest nam obiecany wieczny odpoczynek .... Tego już otrzymaliśmy zadatek. To jest to, co apostoł mówi: Który dał zadatek Ducha (2 Kor 1:22). Jeśli otrzymaliśmy zadatek więc możemy być spokojni w Panu i w naszym Bogu ... będziemy także w nim, od którego otrzymaliśmy zadatek, w odpocznieniu na zawsze. To będzie sabat sabatów .... Więc ... przykazanie dotyczące sabatu … powinniśmy uznać w duchowy sposób …. Bóg poświęcił dzień siódmy, kiedy dokonał swojego dzieła, jak czytamy to w Genesis (1 Mojż) … Bóg odpoczął od dzieł swoich (Gn 2:2-3). Tak się stało nie dlatego, że Bóg był zmęczony że powiedziała ona, że Bóg odpoczął od dzieł swoich, ale słowo to zawiera obietnicę odpoczynku dla ciebie, który się trudzisz .... Bóg odpoczął, żeby dać ci zrozumieć, że ty też odpoczniesz ... i odpoczniesz bez końca.

Czcij ojca i matkę (2 Mojż 20:12). Kiedy otworzysz po raz pierwszy oczy to widzisz swoich rodziców .... Jeśli ktokolwiek zaniecha czczenia swoich rodziców, to czy pozostaje ktokolwiek kogo oszczędzi? ... Zmień swoje drogi. Niegdyś kochałeś świat; kochaj Boga. Niegdyś kochałeś marność bezbożności, niegdyś kochałeś przemijające, tymczasowe przyjemności; kochaj bliźniego swego.

- Augustyn z Hippony (354–430 Z “Sermon 9” w Saint Augustine: Essential Sermons, edited by Daniel Doyle, translated by Edmund Hill (New York: New City Press, 2007), 27–28, 30–32. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi