Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czego Bóg wymaga w pierwszym, drugim i trzecim przykazaniu?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Pierwsze, że znamy Boga jako jedynego i żywego Boga. Drugie, że unikamy wszelkiego bałwochwalstwa. Trzecie, że traktujemy Boże imię z bojaźnią i szacunkiem.

Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i jemu będziesz służył, i na imię jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są na około was...

- 5 Księga Mojżeszowa 6:13-14
Komentarz

Bóg prowadzi ludzi, żeby zobaczyli, że Bóg objawiony w Piśmie, i ukazany w osobie Pana Jezusa, jest Bogiem, który uczynił niebo i ziemię. Człowiek formuje sobie boga wedle tego co mu się podoba; czyni sobie, jeśli nie z drewna lub kamienia, to z tego co nazywa swoją własną świadomością, lub swoją wykształconą myślą, bóstwo wedle swojego smaku, które nie będzie zbyt surowe dla jego grzechów lub które nie będzie zajmować się ścisłą sprawiedliwością dla zatwardziałych. Odrzuca on Boga takiego jakim jest, i opracowuje innych bogów, takich jaki według niego powinien być Bóg.... Jednak Duch Święty, kiedy oświeca ich umysły, prowadzi ich do widzenia, że Jahwe jest Bogiem, i poza nim nie ma innego. Uczy swój lud, żeby wiedzieli, że Bóg nieba i ziemi jest Bogiem Biblii, Bogiem, którego atrybuty są całkowicie zrównoważone, sprawiedliwość asystuje miłosierdziu, świętość towarzyszy miłości, łaska jest ustawiona z prawdą, oraz moc jest połączona z czułością. On nie jest Bogiem, który przymyka oko na grzech, bardzo jest z niego zadowolony ... ale jest Bogiem, który nie może patrzeć na niegodziwość, i który w żaden sposób nie oszczędzi winnego. Jest wielka kłótnia obecnego dnia pomiędzy filozofem a chrześcijaninem. Filozof mówi: „Tak, bóg jeśli chcesz, ale musi on mieć taki charakter jaki ja teraz przed tobą dogmatycznie stawiam”; ale chrześcijanin odpowiada: „Naszym zadaniem nie jest wymyślać boga, ale być posłusznym jedynemu Panu, który jest objawiony w Pismach prawdy.”

- Charles Haddon Spurgeon (1834–1892). Z kazania “Heart-Knowledge of God” w The Metropolitan Tabernacle Pulpit: Sermons Preached and Revised by C.H. Spurgeon During the Year 1874, Volume XX (London: Passmore & Alabaster, 1875), 674–675. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi