Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jakie jest Boże prawo wyrażone w Dziesięciu Przykazaniach?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie uczynisz sobie posągu w kształcie czegokolwiek, co jest w niebie na górze, na ziemi poniżej, i pod wodą - nie będziesz się im kłaniał ani nie będziesz ich czcił. Nie będziesz nadużywał imienia Pana, twojego Boga. Pamiętaj o dniu sabatu, aby uczynić go świętym. Czcij swego ojca i swoją matkę. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie zazdrość.

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

- 2 Księga Mojżeszowa 20:3; 5 Księga Mojżeszowa 5:7
Komentarz

Nie będziesz miał innego Boga niż ja:
Nie będziesz obrazowi kłaniał się.
Nie będziesz brał imienia Boga na daremno:
Patrz byś Sabatu nie bezcześcił.
Czcij Ojca swego i Matkę twoją też:
W uczynku lub myśli nie zabijaj.
Od wszeteczeństwa trzymaj swoje ciało czystym:
Nie kradnij, chociaż jesteś bardzo biedny.
Nie składaj fałszywego świadectwa, trzymaj się od wszelkiej skazy:
Nie pożądaj tego, co do bliźniego twego należy.

Niebezpieczeństwo nie leży w łamaniu tylko jednego lub dwóch z tych dziesięciu [przykazań], ale leży ono nawet w przekroczeniu jakiegokolwiek z nich. Jak wiecie, jeśli król wyda dziesięć określonych nakazów, żeby jego poddani ich przestrzegali pod karą śmierci; to jeśli jakiś człowiek wykroczy przeciwko jakiemuś jednemu z tych dziesięciu, popełnia zdradę, tak jakby złamał je wszystkie, i podlega worokowi prawa, że z pewnością spadnie na niego, tak jakby złamał każdy poszczególny z nich.... Te rzeczy są jasne jeśli chodzi o prawo Boże, jako że jest to przymierze uczynków: Jeśli człowiek wypełni dziewięć przykazań, ale złamie tylko jedno, to przekroczenie na pewno zniszczy go, i odetnie go od radości nieba, tak jakby właściwie wykroczył przeciwko im wszystkim.... Mimo że wypełniasz to przymierze lub prawo, nawet całe, przez długi czas, dziesięć, dwadzieścia, czterdzieści, pięćdziesiąt lub sześdziesiąt lat; ale jeśli pośliźniesz się, i złamiesz jedno z nich tylko raz przed śmiercią, to będziesz stracony i przegrany przez to przymierze.... Ponieważ, moi przyjaciele, musicie zrozumieć, że ... ci, którzy są pod przymierzem łaski napewno będą zbawieni przez nie, więc, ci, którzy są pod przymierzem uczynków i prawem będą z pewnością przez nie przeklęci, jeśli będą w nim trwali.... Znowu, musicie rozważyć, że to prawo nie tylko potępia słowa i uczynki ... ale ma autorytet by potępić najbardziej ukrzyte myśli serca, które są złe; tak więc jeśli nie mówisz żadnych słów, które są złe, jak przeklinanie, kłamanie, żartowanie, fałszywa mowa, lub jakiekolwiek inne słowo, które dąży do lub ma smak grzechu, to jeśli przez przypadek przeszła przez twoje serce tylko jedna próżna myśl, tylko jedna w ciągu całego twojego życia, to prawo bierze się za nią, oskarża, i także potępi cię za nią.... I podobnie z resztą przykazań, jeśli będzie jakaś myśl, która jest zła przechodząca przez twoje serce, czy to przeciwko Bogu, lub przeciwko człowiekowi w najmniejszej mierze, mimo że prawdopodobnie nie zauważona przez ciebie, to prawo dlatego bierze się za ciebie, i przez swój autorytet, zarówno zarzuca, potępia i straca ciebie za takie postępowanie.

- John Bunyan (1628–1688) Wiersz “Upon the Ten Commandments” w A Book for Boys and Girls, or, Country Rhymes for Children (London: Elliot Stock, 1890), 1. Cytat pochodzi z “The Doctrine of the Law and Grace Unfolded” w The Works of that Eminent Servant of Christ Mr. John Bunyan, Volume 3 (Edinburgh: Sands, Murray & Cochran, 1769), 245–247. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi