Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czego wymaga Boże prawo?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Osobistego, doskonałego i nieustannego posłuszeństwa; abyśmy kochali Boga z całego naszego serca, duszy, umysłu i całej siły; i kochali naszego bliźniego jak siebie samych. Nigdy nie powinniśmy czynić tego, czego Bóg zabrania i zawsze powinniśmy czynić to, co Bóg nakazuje.

A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

- Ewangelia Mateusza 22:37-40
Komentarz

Kochanie Pana Boga z całego swojego serca, umysłu, duszy i siły jest pierwszą gałęzią chrześcijańskiej sprawiedliwości. Będziesz radował się Panem twoim Bogiem; szukając i znajdując całe szczęście w Nim. Będziesz słuchał i wypełniał Jego słowo: „Synu mój, daj mi swoje serce.” A dawszy Jemu swoją najgłębszą duszę aby w niej panował bez rywala, możesz zawołać w pełni swojego serca: „Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam.” Drugie przykazanie, druga wielka gałąź chrześcijańskiej sprawiedliwości, jest blisko i nierozerwalnie związane z pierwszym: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.” Kochaj – ogarnij najczulszą życzliwością, najbardziej szczerym i serdecznym uczuciem, najbardziej palącymi pragnieniami zapobiegania lub usuwania wszelkiego zła i wnoszenia wszelkiego możliwego dobra. Bliźniego swego – nie tylko twoich przyjaciół, rodziny czy znajomych; nie tylko tych, którzy są zacni i którzy szanują ciebie, którzy zwiększają lub odpowiadają na twoją uprzejmość, ale każda osoba, nie wyłączając tych, których nigdy nie widziałeś ani nie znasz z imienia i nazwiska; nie wyłączając tych, których znasz, że są źli i niewdzięczni, tych, którzy złośliwie cię wykorzystują. Nawet tych masz kochać jak siebie samego z tym samym nieodmiennym pragnieniem ich szczęścia. Użyj tej samej niestrudzonej troski by zasłonić ich przed czymkolwiek co mogłoby zasmucić lub zranić ich duszę lub ciało. To jest miłość.

- John Wesley (1703–1791). Z “The Two Great Commandments” w Renew My Heart: Classic Insights by John Wesley (Uhrichsville, Ohio: Barbour, 2011). Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi