Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak możemy wielbić Boga?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Boga wielbimy przez znajdowanie przyjemności w nim, kochanie go, ufanie mu, i przez bycie posłusznym jego woli, przykazaniom i prawu.

Będziesz więc miłował Pana, Boga swego, i przestrzegał jego zarządzeń, jego ustaw i jego przykazań;

- 5 Księga Mojżeszowa 11:1
Komentarz

Całe życie chrześcijanina powinno być niczym innym jak chwała i podziękowania dla Boga. Nie powinniśmy ani jeść, ani pić, ani spać, ale jeść dla Boga, i spać dla Boga, i pracować dla Boga, i rozmawiać dla Boga, czynić wszystko dla jego chwały i czci.... Ponieważ otrzymujemy wszystko od Boga, to wszystko powinniśmy położyć u jego stóp i powiedzieć: „Nie będę żył według modły grzechu, który nie znajduje przychylności mojego Boga”.... Wielbimy Boga kiedy wywyższamy go w naszych duszach ponad wszystkie stworzenia świata, kiedy dajemy mu najwyższe miejsce w naszej miłości i w naszej radości, kiedy wszystkie nasze uczucia są umieszczone w nim jako największym dobru. Jest to także widoczne w sprzeciwie, kiedy dla żadnego stworzenia nie obrazimy Boga, kiedy możemy spytać nasze uczucia: „Kogóż mam w niebie poza tobą?”

Bóg jest naszym Bogiem poprzez przymierze, ponieważ przeniósł siebie do nas. Każdy wierzący chrześcijanin ma tytuł nadany przez niego tak że Bóg jest jego porcją i jego dziedzictwem. Jest w tym więcej pocieszenia, że Bóg jest naszym Bogiem, niż serce człowieka może sobie wyobrazić. Jest to większe niż jego serce, i dlatego mimo że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bogactwa, honory, przyjaciele i tym podobne, są nasze, i jeśli będziemy zdolni powiedzieć przez Ducha wiary, że Bóg jest nasz, wtedy mamy wszystko w nim. Jego mądrość jest nasza, by dowiedzieć się o drodze, która przyniesie nam dobro; ... Jeśli jesteśmy pod winą grzechu, jego miłosierdzie jest nasze, by nam przebaczyć; w jakiejkolwiek potrzebie jego wystarczalność do wszystkiego jest nasza, by zaspokoić nasze potrzeby, lub żeby uczynić je dobrymi. Jeśli Bóg jest nasz, wtedy cokolwiek Bóg może uczynić jest nasze, i cokolwiek Bóg ma jest nasze.... Bóg uczyni, że jego chwała będzie naszym celem, żeby mógł nas obdarzyć sobą.

- Richard Sibbes (1577–1635). Z “Divine Meditations” in The Complete Works of Richard. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi