Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co jeszcze stworzył Bóg?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Bóg stworzył wszystko swoim potężnym Słowem, i całe jego stworzenie było bardzo dobre; wszystko kwitło pod jego kochającą władzą.

I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.

- 1 Księga Mojżeszowa 1:31
Komentarz

Bóg przez swoją moc stworzył z niczego niebo, ziemię, i morze; które natychmiast przyozdobił i wzbogacił wszelkimi rodzajami dobrych rzeczy. I na ten świat ... upodobało się mu sprowadzić człowieka, któremu dał wszystkie rzeczy w poddaństwo.... Jak wielki jest nasz Bóg; jak wielka jest Boża moc; jak dobry, bogaty, i hojny dla człowieka, który nigdy nie zasłużył na żadną z tych rzeczy z jego ręki, nasz Bóg jest, który stworzył tak wielkie bogactwa, tak wyśmienite przysmaki, i taką zawartość, której nie da się wystarczająco wychwalać, tylko dla człowieka, i uczynił je wszystkie poddanymi, i nakazał im wszystkim by słuchały człowieka jako swojego pana i mistrza.... Ale tutaj przy okazji, w stworzeniu świata, musimy rozważać utrzymanie wszystkiego i zarządzanie wszystkim przez samego Boga. Ponieważ ani świat nie stoi i trwa przez swoją własną moc; ani te rzeczy nie wykonują ruchu i poruszają się z własnej woli.... Najbardziej absurdalną rzeczą jest powiedzieć, że Bóg stworzył wszystko, ale nie troszczy się o rzeczy, które uczynił; i że jego stworzenie, jak łódź pozbawiona sternika, jest rzucana tu i tam przez przeciwne wiatry, oraz rozbijana i rysowana przez rafy i skały.... Bóg ... dba i zna stan śmiertelnych ludzi oraz wszystkich rzeczy, które uczynił na użytek śmiertelnych ludzi…. Dlatego Bóg nie tylko stworzył świat i wszystko co jest na świecie; ale także zarządza I zachowuje je aż do dnia dzisiejszego, i będzie nimi zarządzał i je zachowywał aż do końca.

- Heinrich Bullinger (1504–1575). Z “That God is the Creator of All Things: The Fourth Sermon” in “The Other Eight Sermons of the Fourth Decade” in Decades of Henry Bullinger, tłumaczenie H.I., Volume 4 (Cambridge: University Press, 1851), 177–179. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi