Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak i dlaczego Bóg nas stworzył?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Bóg stworzył nas na swój obraz jako mężczyznę i kobietę byśmy znali go, kochali go, żyli z nim, i uwielbili go. I właściwe jest dla nas, którzy zostaliśmy stworzeni przez Boga, abyśmy żyli dla jego chwały.

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

- 1 Księga Mojżeszowa 1:27
Komentarz

Boża chwała jest pierwszą rzeczą, której Boże dzieci powinny pragnąć. Jest ona obiektem jednej z modlitw naszego Pana: „Ojcze, uwielbij imię swoje.” (Jan 12:28) To jest cel dla którego świat został stworzony. To jest cel dla którego święci są powołani i nawróceni. Jest to ostateczna rzecz, której powinniśmy szukać, aby „we wszystkim był uwielbiony Bóg.” (1 Piotr 4:11)... Tylko On zasługuje by przyjąć wszelką chwałę ... oddajemy Mu honor i uwielbienie i cieszymy się, że jest Królem królów, i Panem panów …. Gdzie są nasze serca? Co najbardziej kochamy? Czy nasze najważniejsze uczucia są w rzeczach na ziemi, czy w rzeczach w niebie? ... Pojedynczy cel jest jednym wielkim sekretem duchowego dobrobytu. Jeśli nasze oczy nie widzą wyraźnie, nie możemy chodzić bez potykania się i upadania. Jeśli próbujemy pracować dla dwóch różnych panów, możemy być pewni, że nie zadowolimy żadnego. Jest tak samo jeśli chodzi o nasze dusze. Nie możemy w tym samy czasie służyć [Bogu] oraz światu. Daremne jest nasze staranie się. Ta rzecz nie może być zrobiona .... Bóg musi być królem naszych serc. Jego prawo, Jego wola, Jego nakazy muszą otrzymać naszą pierwszą uwagę.

W Bożych oczach wszyscy mamy talenty .... Cokolwiek czym moglibyśmy uwielbić Boga jest talentem, nasze dary, nasze wpływy, nasze pieniądze, nasza wiedza, nasze zdrowie, nasza siła, nasz czas, nasze zmysły, nasz rozum, nasz intelekt, nasza pamięć, nasze wspomnienia, nasze uczucia, nasze przywileje jako członków Kościoła Chrystusa, nasze zalety jako posiadaczy Biblii, - wszystkie, wszystkie są talentami. Skąd przyszły te rzeczy? Jaka ręka dała je? Dlaczego jesteśmy tym czym jesteśmy? Dlaczego nie jesteśmy robakami pełzającymi po ziemi? Jest tylko jedna odpowiedź na te pytania. Wszystko co mamy jest pożyczką od Boga. Jesteśmy zarządcami Boga. Jesteśmy dłużnikami Boga. Niech ta myśl wniknie głęboko do naszych serc.

- John Charles Ryle (1816–1900). Z Expository Thoughts on the Gospels: St. Matthew (New York: Robert Carter & Brothers, 1870), 51–56, 336–337, tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi