Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jaki jest Bóg?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Bóg jest stwórcą i podtrzymującym wszystkich oraz wszystko (wszystkiego). Jest wieczny, nieskończony, i niezmienny w swojej mocy oraz doskonałości, dobroci i chwale, mądrości, sprawiedliwości oraz prawdzie. Nic nie dzieje się jak tylko przez niego oraz przez jego wolę.

Nie ma równego tobie między bogami, Panie,
I nie ma takiego dzieła, jak twoje.
Wszystkie narody, któreś Ty stworzył,
Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie,
I wielbić imię twoje.
Boś Ty wielki i czynisz cuda:
Ty jedynie jesteś Bogiem...
Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.

- Psalm 86:8-10, 15
Komentarz

Bóg jest wieczną, niezależną istotą.... On daje istnienie wszystkim stworzeniom.... Bóg jest wieczną, niezmienną istotą.... Jego istota nie ma żadnych ograniczeń. Aniołowie i ludzie mają swoje byty, ale są one uwiązane i ograniczone;... ale Bóg jest niezmierzoną istotą, która nie może być zawarta w żadne granice.... Nigdy nie było, ani nigdy nie będzie czasu, w którym Bóg nie mógłby powiedzieć o sobie „Ja jestem”.... Jest Bogiem, który daje byt wszystkim rzeczom.... On jest Bytem z bytów, istniejącym sam z siebie;... „Jestem, który jestem, i jaki jestem taki będę przez całą wieczność”.... On jest nieskończony w mocy, suwerenny w panowaniu, i nie jest ograniczony tak jak ograniczone są stworzenia.... On jest tak silny, że jest wszechmogący, jest tym, dla którego nic nie jest niemożliwe.... Niczego nie potrzebuje, ale jest nieskończenie szczęśliwy z powodu nieskończonej doskonałości swojej chwalebnej istoty... która jest samowystarczalna, wystarczalna dla wszystkiego, całkowicie doskonała.... W Bogu nie ma żadnego zaćmienia ani odmiany, ale jest On wiecznie taki sam.... Bóg zawsze był, jest zawsze, i zawsze będzie. Chociaż objawienie siebie samego stworzeniom jest w czasie, to jego istota lub istnienie nigdy nie było, ani nie będzie, związane przez czas. Spójrz wstecz lub w przód, Bóg od wieczności w wieczność, jest najbardziej samowystarczalną, nieskończoną, doskonałą, szczęśliwą istotą, pierwszą przyczyną naszego istnienia, i bez żadnej przyczyny swojego własnego istnienia; wieczna nieskończona pełnia, i posiadanie siebie samego z siebie samego. Kim Bóg jest, był od wieczności, i kim Bóg jest, będzie taki na wieczność.

- Thomas Brooks (1608–1680), Christ’s Eternal Deity Proved” w The Complete Works of Thomas Brooks, edited by Rev. Alexander Balloch Grosart, Volume 5 (Edinburgh: James Nichol, 1866), 150–157. (tłum. Andrzej Kempczyński)

Zobacz inne pytania i odpowiedzi