Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jaka jest nasza jedyna nadzieja w życiu i śmierci?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Że nie należymy do siebie samych, lecz należymy, ciało i dusza, zarówno w życiu jak i śmierci, do Boga i do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.

- List do Rzymian 14:7-8
Komentarz

Jeśli, zatem, nie należymy do siebie samych lecz do Pana, jasne jest od jakiego błędu musimy uciekać, i dokąd musimy kierować wszelkie działania naszego życia. Nie należymy do siebie samych: niech ani nasz rozum ani wola, zatem, nie rządzą naszymi planami i uczynkami. Nie należymy do siebie samych: dlatego nie czyńmy jako naszego celu by szukać co jest korzystne dla nas... Nie należymy do siebie samych:na tyle na ile możemy, zapomnijmy o sobie i o tym wszystkim co jest nasze. Odwrotnie, należymy do Boga: dlatego żyjmy dla niego i umierajmy dla niego. Należymy do Boga: dlatego niech jego mądrość i wola rządzą naszymi działaniami. Należymy do Boga: niech wszystkie części naszego życia zgodnie dążą do niego jako naszego jedynego słusznego celu. Och, jak bardzo skorzystał człowiek, który będąc pouczonym, że nie należy do siebie samego, wyniósł panowanie i rządzenie ze swego rozumu by poddać je Bogu! Ponieważ konsultowanie się z naszą własną korzyścią prowadzi do zarazy, która najskuteczniej wiedzie do zniszczenia, zatem jedyną przystanią zbawienia jest, by nie być mądrym i nie chcieć niczego z nas samych, ale podążać wyłącznie za prowadzeniem Pana.

- Jan Kalwin, Institutes of the Christian Religion, tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi